Rapport af online Skywatch meditation d. 7 august, 2021

Vi var fire personer der mødtes online til Skywatch meditation, da vejret ikke indbød til at gøre det i skoven.
Vi lyttede til ET Contact meditationen og havde forskellige oplevelser.
En havde to OBEs – Out of Body. Fra hans soveværelse stod han pludselig i sit astrallegeme uden for sit vindue og kiggede ind på hans krop og kom tilbage til kroppen. Derefter var han igen udenfor i sit astrallegeme og gik om på bagsiden af sit hus. Der så han en stor UFO hænge oppe på himlen og han oplevede kontakt.
En anden følte en dyb ro og snurren i venstre arm.
De to sidste havde svært ved at falde ned i dyb meditation. Den ene havde følelsen af en kompakt energi og energi i venstre ben. Den anden oplevede en gennemgang af nogle minder. Her bad hun ETs om at assistere med healing og det blev til en lettere energi. Hun havde også dialog med ETs omkring formålet med hendes liv og smeltede sammen med ETs energi.
Tusind tak til alle fysiske deltagere og ETs! Vi er så taknemmelige for at ETs reagerer på vores invitation.

About the author: