Online intro workshop til CE-5 Skywatch – d. 3 marts 2021

En hyggelig aften med fire friske fremmødte og faciliteret af Linda. CE-5 Copenhagen blev præsenteret og derefter blev Skywatch gennemgået. Vigtigheden af at deltagere på en Skywatch er psykisk raske blev fremhævet og hvordan den høje energivibration kan påvirke psyken.
Aften blev rundet af med en 3-minuters meditation med Shaktipat transmission.

About the author: